Dom 143

popis objektu

Dom je situovaný na pozemku južne od rozvidľujúcej sa komunikácie. Zo severnej strany je jednopodlažný, z južnej vzhľadom na využitie terénnej konfigurácie, je dvojpodlažný. Pôdorysne je širokého obdĺžnikového pôdorysu situovaný pozdĺžnou osou paralelne s uličkou, s prístavbou predsiene na uličnej strane. Strecha je valbová, s hrebeňom paralelným s komunikáciou, krytina tvrdá pálená a cementová škridla. Dom bol postavený v 20. storočí. Omietka je tvrdá cementová, stolárske výplne otvorov viactabuľkového členenia.