Dom 145

popis objektu

Dom je umiestnený na nárožnom pozemku situovanom pri zalomení uličky smerom južným, na druhej strane uličky oproti skalnému masívu. Zástavba pozemku je obojstranná. Obytný dom je postavený na pozdĺžnom pôdoryse pri západnej hranici pozemku, pôvodné staré jadro bolo len v severnej nárožnej časti, neskôr prístavbou predĺženej po celej dĺžke hranice pozemku. Dvorná fasáda má stĺpové podstenie zasklené s murovaným parapetom, čím vznikol gánok. Dom je omietnutý hladkou i drsnou omietkou. Okná sú združené, veľkoplošné viactabuľové, vstup do domu je z dvora. Zo severnej strany z uličky sú v štítovej stene dvere do podkrovia. Strecha je polvalbová, krytina tvrdá cementová škridla. Oproti domu na druhej strane v severnej časti je postavená letná kuchyňa a chlievy. Strecha je valbová so strešným vikierov v dvorovej strane, krytina tvrdá cementová škridla. Na južnej fasáde je trojdielne okno, v západnej fasáde sú dvoje dvere do kuchyne a maštale resp. ku chlievom. Objekty sú v exponovanej časti lokality, v priamom vizuálnom kontakte s navštevovanou muzeálnou expozíciou.