Dom 242

kresba

popis objektu

Vo vidlici rozdvojujúcej sa cesty, je situovaná hospodárska stavba - maštaľ s komorou. Objekt využívajúc terénnu konfiguráciu je dvojpodlažný, každé podlažie ja samostatne prístupné. Na prízemí je maštaľ, na poschodí komora. Vstup do maštale je priamo z uličky z juhu dverný otvor je zapustený so segmentovým ukončením, dvere sú tesárske. Maštaľ je presvetlená jedným okienkom s mrežou. Vstup do komory je terénnou rampou zo západu, dverný otvor je obdĺžnikový. Strecha je sedlová, nerovnakej dĺžky, hrebeň paralelný s komunikáciou, krytina škridlová. Steny sú omietnuté drsnou omietkou, šambrány dverí, okien, nárožia a kordónová rímsa hladkou omietkou s vápenným náterom, štíty strešnej časti sú drevené doskové. Objekt je zachytený na mape z roku 1889.