dobrovoľníci

 

 Hľadáme 10 dobrovoľníkov, ktorý nám pomôžu pri úprave objektov a ich dvorov pred otvorením tohtoročnej sezóny. Okrem čistenia a upratovanie budeme rekonštruovať dvere, zárubne okná a stropy, nanášať ílovú omietku, včítane vápenného náteru, pripravovať informačnú tabuľu a orientačný systém. Ubytovanie a strava sú zabezpečené. Prosíme účastníkov, aby sa nahlásili v primeranom predstihu. Ubytovacia kapacita je obmedzená.

Viac informácií na http://dobrovolnictvo.sk/profile/company/event/104/priprava-sezony-2014