pôvodné omietkové zmesi

 


workshop je určený pre záujemcov o prírodné a tradičné staviteľstvo, zameraný na základné praktické a teoretické znalosti potrebné na realizáciu hlinených omietok

 

výber a spracovanie hliny na omietkovú zmes, príprava podkladu z rôznych typov murív, nanášanie hrubej a tenkej vrstvy omietky, základne spôsoby finálnej úpravy