Nový dvor

 

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov.
Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života.
Veríme, že priamou účasťou na takto zameraných aktivitách vznikajú predpoklady na správne pochopenie podstaty vzniku predmetov, javov a vzťahov v súvislostiach s prírodou, históriou a kultúrou a že tým dospievame k väčšej starostlivosti a zodpovednosti.

vízie a ciele

 • uchovanie tradičných hodnôt v kompaktnom historickom celku uličky „Šurda" v Brhlovciach
  (architektúra, remeslá, životný štýl)
 • dôsledná odborná rekonštrukcia historických skalných obydlí
  (dohľad ministerstva kultúry SR- KPÚ)
 • vytváranie dielní s remeselnou, umelecko-remeselnou a umeleckou produkciou aj pre uplatnenie hendikepovaných ľudí
  (reštaurovanie, opravy, brašnárstvo, obuvníctvo, krajčírstvo, kováčstvo, keramika, vitráž...)
  organizovanie vzdelávania v menovaných oblastiach
 • vytvorenie úžitkového hospodárstva, založeného na ekologických princípoch.